KLIK 85 SEKARANG INI TEMPAT BELUM PENUH
1=Bes
Versi Version 1
1
Sekarang ini tempat b'lum penuh
T'lah lengkap sajian, cahari pada lorong
Dan lebuh, di kampung dan pecan,
Dan panggil siapa suka datang
Welakin sudah kesesatan
Sekarang tempat belum penuh
2
Sebentar lagi sayup waktunya
Se'gralah sobatku
Sebentar meski berkeluh kesah
Percuma kau seru.
Seg'ralah sambut akan Dia
Mukhalis mempelai yang Mulia
Sebentar sayup waktunya

OK