KPJ 176 PADHA SAOSA SOKUR
Versi Version 1
1
Padha saosa puji sokur marang Allah Kang Mahaluhur;
wulang bab asmane suci, den gelarna aneng bumi.
Pangwasane disuwurna, aneng tengahe pra bangsa.
2
Padha saosana pamuji klawan masmur lan kidung suci.
mukjijate caritakna marang sakehing manungsa.
Padha luhurna asmanya klawan panabuhing gangsa.
3
Abungaha wong kang ngupaya pangayunane Kang Makwasa,
padha anitik-niitika, mungguh kwasane Pangeran.
Ngupayaa wedanane, elinga mring mukjijate.
4
Yehuwah ngengeti sabdane lan prasetyane mring abdine,
kalawan bungah umate denirid dhateng tanahe;
supaya anetepana lan ngestokna pranatannya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK