KPJ 188 BIYEN NGLIRWAKAKE
Versi Version 1
1
Biyen nglirwakake sabdaning Gusti
mung karepe dhewe kang den turuti
samangke mratobat nyadhong sihrahmat
urip sumarah ing karsaning Allah.
Mula payo enggal dipadha gumregah!
Mrih sajagad wrata ngluhurken Allah.
2
Biyen tansah melik bandha kadonyan,
samangke ngupadi bandha kaswargan.
Kanthi anoraga gondhelan Gusti,
dadya tatag, kendel labuh sesami
3
Biyen dhemen cidra, gawe cilaka,
datan nggape maring hake wong liya.
Mangkya setya remen ulah katresnan,
ngajeni sesami jroning bebrayan

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK