KPJ 231 KADOSPUNDI, DHUH GUSTI
Versi Version 1
1
Kadospundi, dhuh Gusti, nggen kula sung urmat,
methukken klayan puji mring Ratuning jagad?
Mugi Gusti madhangi lantaran Roh Suci.
Salam kula ndadosna kepareng Paduka.
2
Saking dhampar kang mulya lan kluhuran swarga,
Gusti tedhak ing donya nunggil lan pra-jalma,
tumut nandhang sangsara, ngrembat kasisahan,
ngrukunken tiyang dosa dhumateng Pangeran.
3
Punapa kang njalari, dhuh Ratu kang mulya,
Paduka rawuh mriki, karsa nandhang papa?
Inggih piwlas Paduka saha palimirma,
lan katresnan Paduka dhateng tiyang dosa.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK