KPPK 360 Konfik Zaman
The Confict of the Ages
Mrs. C.H. Morris
1=C 3/4
Versi Version 1
1
O, tengoklah dunia semu, yang sedang bergolak,
bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga,
adakah engkau setia, s'bagai laskar Allah?
Tetap teguh tak bergoyah, atas panggilan-Nya.
Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini?
Waktu Tuhan memanggil, kau sedia di sini,
tengok dunia yang dinubuatkan nabi di kitab suci,
bergolaklah, bergolaklah, pada masa kini.
2
O, tengoklah umat Allah, b'ritakan Injil-Nya,
korbankanlah dirimu 'tuk berkenan pada-Nya,
waktu 'kan seg'ra lewatlah, dunia pun berlalu,
tolonglah jiwa yang sesat, bawa m'reka pulang.

OK