KRI 330 Intan dan Permata
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Engkau cari intankah untuk mahkota Yesus?
Ingat di kubangan pun ada intan yang permai.
Intan-intan dan permata, yakni jiwa yang sesat,
Seg'ra cari lalu bawa, untuk mahkota Yesus.
2
Jiwa yang telah sesat, jauh dari Tuhannya,
Berseru dari lembah, angkat dari susahnya.
3
Bawalah kepada-Nya intan yang disucikan,
Dengan darah yang kudus, hingga suci cemerlang.
4
Bila waktunya tiba, kita akan berkumpul,
Di tempat amat terang, penuh kemuliaan.

OK