MNR2 1 Hormat Bagi Bapa Serta Anak dan Rohul'kudus
1=D
Versi Version 1
1
Hormat bagi Bapa serta Anak dan Rohu'lkudus,
seperti pada permulaan, s'karang ini
dan selama-lamanya. Amin.

OK