MNR2 124 Ya Allah Abad dan Zaman
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Ya Allah abad dan zaman,
baik dalam t'rang dan g'lap,
'Kau bagi kami s'kalian
perlindungan tetap.
2
Di dalam naung arasy-Mu
tempat keamanan.
Dan barangsiapa mengeluh
mendapat tolongan.
3
Seb'lum menjadi dunia,
dipanggil firman-Mu,
Engkau, ya Allah, adalah
kekal kuasa-Mu.
4
Kau pandang abad yang lenyap
dan zaman yang lepas,
sebagai bayang awan yang
ditiup angin d'ras.
5
Manusia dihanyutkan
di arus dunia,
dan segera dilupakan
sebagai mimpinya.
6
Ya Allah abad dan zaman,
b'ri t'rang-Mu dalam g'lap.
B'ri kami pun sekalian,
perlindungan tetap.

OK