MNR2 166 Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah
1=G 3/4
Versi Version 1
1
Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Yesus yang bangkit dilantik menjadi Kepala.
Ia menang; g'lapmu menjadi terang:
lihatlah fajar menyala.
2
Sambil menyangkalkan diri tetaplah percaya.
jangan pengharapan hilang di p'rang dan bahaya.
Biar getar hatimu yang berdebar,
akhirnya kamu berjaya.
3
Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka,
kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka.
Nantikanlah hari kedatangan-Nya:
langit gemilang terbuka!

OK