MNR2 173 Keluar dari Kaum
1=G 4/4
Versi Version 1
1
Keluar dari kaum
dan rumah bapamu,
serahkan dirimu
kepada rahmat Hu.
Percaya sabda-Nya.
Berjalan dengan suka
ke tanah air baka,
yang tertentu di muka.
2
Pergi dengan seg'ra
ke lorong negeri
dan ke simpangannya
yang buruk dan kecil.
B'ri rumah-Ku penuh.
Jemput segala orang
ke rumah s'lamat-Ku;
tempatnya tidak kurang.
3
Keluar! Ajarlah
seluruh dunia.
Hamburkan Injil-Ku
di sawah-ladangnya!
Mau t'rang, maupun gelap
di rumah dan kerjamu,
baik ingatlah tetap:
'Ku menyertai kamu.

OK