MNR2 198 Bangunlah, Dengar Suara
1=C
Versi Version 1
1
Bangunlah, dengar suara
seruan kawal di menara:
"Yerusalem, hai bangunlah!
Jagalah! T'lah tengah malam
bernantilah seluruh alam.
Hai anak dara, jagalah!
Pengantin dampinglah!
Berdiri segera,
sambil pasang
pelitamu
'kan bertemu
dengan Pengantin, Tuhanmu!"
2
Sion mendengar nafiri.
Terbangun ia dan berdiri
bersuka-suka hatinya.
Mempelainya yang setia
t'lah datang, murah dan mulia.
T'rang hari raya merekah!
ya Yesus, Tuhanku,
di dalam rumah-Mu
sambut kami
sekalian
dan antarkan
jemaat-Mu ke perjamuan
3
Gloria kepada Tuhan
dinyanyi lidah beribuan
malaikat dan manusia.
Dari pintu mutiara
yang bergemilang tak bertara,
bersinar cah'ya arasy-Nya.
Di bumi b'lum pernah
manusia tampaklah
kesukaan
yang sepenuh.
Ya Tuhanku,
terpuji kerajaan-Mu!

OK