MNR2 29 Muliakanlah, Muliakanlah Tuhan Allah
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah, Mahatinggi!
Damai sejaht'ra turun ke bumi
bagi orang kesudian Allah
Muliakanlah Tuhan Allah,
muliakanlah Tuhan Allah!
Damai sejaht'ra turun ke bumi.
Damai sejaht'ra turun ke bumi
bagi orang, bagi orang kesudian Allah,
bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah.
Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah, Mahatinggi!
Damai sejaht'ra turun ke bumi
bagi orang kesudian Allah.
Amin, amin.

OK