MNR2 33 Yang Tuhan di Sorga Menjadi Rendah
1=G 3/4
Versi Version 1
1
Yang Tuhan di sorga menjadi rendah,
manusia sungguh dan tak bercela,
Yang Mahakuasa, lemah dan lembut
berbaring di kandang, hai, mari sujud!
Hai, puji kasih-Nya dan turut sembah,
sebab dosa dunia diampunkan-Nya.
2
Di sini Immanuel, Anak kudus;
t'lah turun ke bumi salam Penebus.
kuasa-Nya atas seg'nap dunia;
sejah'tra dan damai kerajaan-Nya.
3
Mulialah sabda kudus dan baka,
di sini teranglah kesungguhan-Nya.
Ya, Anak di kandang, kejadian-Mu
menghukumkan dusta selamat semu.

OK