MNR2 57 S'lamat Datang, Hari Terutama
1=G 2/2
Versi Version 1
1
S'lamat datang, hari terutama,
fajar t'rang kebangkitan!
Sudah dikalahkan musuh lama,
kalah pun kematian.
Kristus, Matahari Kebenaran,
biar kami dengan kegemaran
menerima t'rang baka,
lalu menyiarkan-Nya.
2
Firman-Mu berbunyi dengan kuasa,
Hidup yang menghidupkan.
Kami bangun dari kubur dosa,
kapan kami tanggalkan.
Ajar kami tiap hari mati
dalam maut-Mu dengan rela hati
bangkit, beriman teguh
di persekutuan-Mu.
3
Dalam tangan-Mu terpelihara
hidup kami amanlah.
Akhirnya disudahkan sengsara,
waktu siang merekah.
Alangkah senangnya perhentian,
set'lah bangkit dari kematian,
berbahagia penuh
kami lihat wajah-Mu!

OK