PPK 113 Ajaiblah Cinta Tuhan
Loved with Everlasting Love
G. Wade Robinson
James Mountain
1=Es 3/2
Versi Version 1
1
Ajaiblah cinta Tuhan
kini ku t'lah mengerti,
Roh suci gerakkanku
hingga ku bertobat'lah.
Hatiku penuh damai
damai yang dari surga,
Kini ku milik Tuhan
Tuhan juga milikku.
2
Kini ku t'lah mengerti
segala ciptaanNya,
Burungpun 'kut menyanyi
masyurkan kebesaran.
Dan sgala ciptaanNya
nyatakan kuasa Allah.
Kusadar kumilikNya
Ia juga milik daku.
3
Kini ku milik Tuhan
sampai slama-lamanya,
S'karang ku penuh damai
damai yang sampai kekal
Langit dan bumi lenyap
semuanya 'kan berubah.
Kini ku dalam Tuhan
bersatu selamanya.

OK