PPK 120 Yang Terutama Ialah Kasih
Love is the Theme
Albert C. Fischer
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Semua orang harus tahu,
'kan keberadaan Allah.
Kekallah kmuliaan Hu,
Betapa ajaiblah kasihNya.
Yang t'rutama, ialah kasih,
Kian lama kian berharga,
Bercemerlang selamanya,
Yang t'rutama ialah kasih.
2
Kini ku t'lah merdeka,
Wajib britakan Injil.
Diampunkannya dosa,
Sandar kasih Kristus yang ajaib.
3
Sgala penyakit drita,
Dapat disembuhkannya.
Mohon rahmat anugrah,
Dengan kasih Kristus yang ajaib.

OK