PPK 158 Kawan Kawan Sepanggilan
Brethren of the Heavenly Calling
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Kawan kawan sepanggilan
saling bersekutu
bertalian roh dan kasih
skalian jadi satu
Bertiuplah angin Roh kudus
menyejukkan suasana
limpahlah berkat Hu
2
Satu Tuhan iman baptisan
di dalam satu roh
bersehati bersekutu
melebihi saudara
3
Hidup rukun bersahabat
menyatakan kasih
saling taruh perhatian
dari hati ke hati

OK