PPK 164 Kubersandar Pada Yang Kekal
Leaning on the Everlasting Arms
E.A. Hoffman
A.J. Showalter
1=A 4/4
Versi Version 1
1
Alangkah girang dan bahagia,
kubersandar pada yang kekal,
karunia besar dibri olehNya,
sandar pada lengan yang kekal.
Sandar, sandar,
Sandar Hu tentu kuat teguh,
Sandar, sandar,
ku bersandar pada yang kekal.
2
Jalan musafir indah dan permai,
ku bersandar pada yang kekal,
jalanku cerah, hilang yang getir,
sandar pada lengan yang kekal.
3
Hilanglah cemas, hilang takutku,
ku bersandar pada yang kekal,
hatiku aman, Tuhan panduku,
sandar pada lengan yang kekal.

OK