PPK 182 Hampir Kepada Tuhan
Nearer My God to Thee
Sarah F. Adams
Lowell Mason
1=G 6/4
Versi Version 1
1
Ya Allah aku mau hampir Tuhan
Jikalau salibpun kuangkatkan
Inilah doaku hampir kepadaMu
Hampir kepadaMu hampir Tuhan.
2
Dan sperti hal Yakub sudahlah glap
Aku berbaring ditempat senyap
Didalam mimpiku hampir kepadaMu
Hampir kepadaMu hampir Tuhan.
3
Dan bila jiwaku naik ke Surga
Kuhendak nyanyikan dengan suka
Perkataan itu Hampir kepadaMu
Hampir kepadaMu hampir Tuhan.

OK