PPK 235 Waktu Namaku Dipanggil
When the Roll is Call up Yonder
J.M. Black
J.M. Black
1=As 4/4
Versi Version 1
1
Bila tiba hari Tuhan dan
di dalam dunia terdengar nafiri Hu
berbunyilah serta Tuhan Yesus datang
dengan kemuliaanNya
waktu ku dipanggil ku menjawab Ya.
Bila tiba hari Tuhan
bila tiba hari Tuhan
bila tiba hari Tuhan
serta ku dipanggil
ku menjawab Ya
2
Pada fajar yang abadi
orang saleh segenap
klak berhimpun dalam surga
yang baka dan memuji Juru slamat
dengan pujian sedap
bila ku dipanggil ku menjawab Ya.
3
Patut ku berjuang bagi
Tuhan hingga malam glap
dan kabarkan kasih dan anugrahNya
bila dalam dunia pekerjaanku
telah lengkap
lalu ku dipanggil ku menjawab Ya.

OK