PPK 236 Pagi Yang Mulia
Some Golden Daybreak
Carl A. Blackmore
1=As 6/4
Versi Version 1
1
Pagi yang cerah t'rang merekah
Oh pagi itu pnuh sentosa
Sedih berganti dengan suka
Tuhan kan datang dengan segra.
Pagi yang mulia Tuhan datang
Oh pagi itu penuh senang
Jesus t'lah menang pecahkan glap
pagi yang mulia Tuhan datang
2
Gelap berganti t'rang benderang
tak jumpa lagi kegelapan
Sekejap mataku berubah
sperti Tuhanku Juru slamat.
3
Kita kan jumpa dengan Tuhan
kan dihapusnya air mataku
Pertemuan itu kuharapkan
pagi yang mulia segra datang.

OK