PPK 242 Diseberang Sana
Beyond the Sunset
Virgil P. Brock
Blanche Kerr Brock
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Di sebrang sana fajar bahagia
di surga senang serta Tuhan
lelah t'lah hilang pagi yang mulia
di sebrang sana snang slamanya.
2
Di sebrang sana awan lenyaplah
tak ada taupan tak berkuatir
hari yang mulia bersuka cita
di sebrang sana snang selamanya.
3
Di sebrang sana hatiku rindu
tiada glap g'lita tiada duka
Oh Yerusalem Hu slalu serta
di sebrang sana permai mulia.

OK