PPK 247 Mazmur 23
Psalm 23
Ancient Chinese tune
1=D 2/4
Versi Version 1
1
Tuhan itulah Gembalaku
ku tiada kekurangan suatu apapun
dibaringkannya aku ditempat
yang banyak rumput
disegarkan jiwaku
dan dihantarNya aku pada jalan
kebenaran karna namaNya
karna namaNya.
2
Jikalau aku berjalan
dalam lembah bayang-bayang maut
tiada aku takut bahaya
karna Engkau juga menyertai aku
batangMu tongkatMu menghiburkan aku
Engkau menyediakan hidangan bagiku
mengurapi kepalaku dengan minyak
membumbungkan pialaku.
3
Maka sesungguhnya kebajikan
dan kemurahan tentulah
mengikut aku pada sgala
hari umur hidupku
maka aku akan masuk selalu
ke dalam bait Tuhan
sampai slama-lamanya
sampai slama-lamanya.

OK