PPK 25 Besar Setia Mu
Great is Thy Faithfulness
T.O. Chrisholm
1=Es 3/4
Versi Version 1
1
Besar setiaMu Allah Bapaku
besarlah kasihMu berklimpahan
Tiada kurang dan tidak berubah
sempurna dan tetap selamanya.
Besar setiaMu besar setiaMu
tiap pagi nampak rahmat baru
sgala yang kuperlu t'lah Hu sediakan
besar setiaMu kepadaku.
2
Matahari serta bintang dan bulan
menyaksikan kesetiaan Tuhan
Musim menuai dan musim apapun
menyaksikan kasih setiaMu.
3
Pengampunan dosa membrikan damai
kehadiran Tuhan menghiburkan
Kekuatan dan pengharapan tiap hari
berkat berklimpahan kualami.

OK