PPK 251 Mazmur 90
Psalm Ninety
1=G 4/4
Versi Version 1
1
Tuhan perlindungan kami
turun-temurun selamanya
sebelum bumi dijadikan
Engkaulah Allah
dimataMu s'ribu tahun
bagai kemarin berlalu.
2
Tuhan sungguh segala hari kami
berlalu karna gemasMu
Kami habiskan tahun tahun kami
seperti kelu seperti kelu
3
Masa kami hidup tujuh puluh tahun
kalau kuat depalan puluh tahun
Dan kebanggaannya kesukaran
dan penderitaan sukar derita.
4
Berlalunya buru-buru
dan kami melayang lenyap
Ajarlah kami menghitung hari kami
hingga kami beroleh
hati yang bijaksana.

OK