PPK 252 Mazmur 121
Psalm 121
1=D 2/4
Versi Version 1
1
Mataku menengadah
kepada sgala gunung
dari padanya datang pnolongku
penolongku itu dari pihak Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi
Maka kakimu takkan tergelincir
pnolongmu takkan mengantuk.
2
Bahwasanya tiada mengantuk
dan tiada pula tertidur
penunggu Israel Tuhan pnunggumu
Tuhanpun naungmu pada kananmu
matahari takkan menyengsarakan
dikau pada siang dan terang bulanpun
tiada pada malam.
3
Maka Tuhan akan
memliharakan dikau
dari sgala yang jahat
Iapun akan memeliharakan
jiwamu Tuhanpun menunggui
keluar masukmu dari pada s'karang
sampai slama-lamanya.

OK