PPK 53 Pada Tengah Malam Terdengar Pujian
It Came upon the Midnight Clear
Edmund H. Sears
Richard S. Willis
1=Bes 6/8
Versi Version 1
1
Pada tengah malam itu
terdengarlah pujian
Tunduklah sgala malaekat
serta main kecapi mas
Sejaht'ra bagi manusia
berkat rahmat limpah
Waktu itu dunia senyap
dengar malak nyanyi.
2
Kini surga tetap buka
turunlah malaekatNya
Pujian masih terdengarlah
letih lesu lenyaplah
Malaekat buka sayapnya
tilik duka dunia
Di atas kacau dunia
dengar malak nyanyi.
3
Manusia penuh sengsara
tertindas beban dosa
Selalu banyak rintangan
bagai pegunungan
Rindu zaman keemasan
segra akan tiba
Kan mendapat perhentian
dengar malak nyanyi.

OK