PPK 94 Karna Iman Dibenarkan
Justifid by Faith, no more Condemnation
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Karna imanku dibenarkan,
betapa sukacita.
Dengan darahNya disucikan,
betapa sukacita.
Halleluyah! Dislamatkan,
dosa t'lah dihapuskan,
Dulu hilang s'karang pulang
berjubah kebenaran.
2
Dalam Kristus ta'dihukumkan,
betapa sukacita.
Ku dinaungi kebenaranNya,
betapa sukacita.
3
Ku bebas dari pengadilanNya,
betapa sukacita.
Namaku dalam Kitab Hayat,
betapa sukacita.
4
Ku tak'kan dihukumkan pula,
betapa sukacita.
t'lah gnap jasa peny;lamatanNya,
betapa sukacita.

OK