RRZ 11 Tusisiimukye, tusisiimukye,
Versi Version 1
1
Tusisiimukye, tusisiimukye,
Tukor’ emirimo yaitu,
Twehey’ ahari Mukama,
Tubone kumuheereza.
2
Mbwenu ka tweteekateekye
Obund’ akaija nka hati;
Ku yaakwij’ aga maguru,
Ashanga tutegyereize.
3
Reka tub’ ab’amazima
Kand’ abataine buryarya;
Ruhanga naamanya byona,
Tasherekwa mibonano.
4
Ka tujwe nk’omushana gwe,
Twakire bagyenzi baitu,
Tumanyis’ okujuna kwe
Omu kuhimbisa kwaitu.
5
Tusisiimukye, tusisiimukye,
Itwe n’abantu be boona,
Abamuh’ ekitiinisa
Ab’omu iguru n’omu nsi.
6
Tusisiimukye, tusisiimukye,
Twijur’ Omwoyo we twena,
Atwezirikise hati,
Tugume tumuheereze.

OK