RRZ 114 Yesu Kristo naahurura
Versi Version 1
1
Yesu Kristo naahurura
Kurwanis’ ebibi;
N’oh’ orikwenda kwehayo
Kuhurura nawe?
2
Oyemer’ Omusharaba
Ogu yaabambirweho,
Akanyw’ aha kikopo kye,
Niwe murwani we.
3
Ir’ omushaija Stefano
Akaitw’ abangi be,
Baamwita nibamutura
Yesu Mukama we.
4
Akafa naabashabira,
Naareb’ omu iguru,
Amaisho g’ agahangire
Omujuni Yesu.
5
Eihe rye ry’ekitiinisa
Erya baakareebi be
Bakagumisiririza
Enaku n’enshoni.
6
Bamwe bakaitw’ omuriro,
Aband’ enyamaishwa;
N’oh’ orikwenda kwehayo
Kub’ emanzi nkabo?
7
Eihe rirungi ry’abantu
Abakuru n’abato
Hati nibasiima Yesu,
Batakiine naku.
8
Mbwenu bari omu busingye
Nibashemererwa.
Ruhang’, otuh’ embabazi
Z’okutwaza nkabo.

OK