RRZ 116 Ai Ruhanga, mbwenu hati
Versi Version 1
1
Ai Ruhanga, mbwenu hati
Twaija kukwehongyera,
N’okub’ abarwani baawe,
Kand’ abarikwesigwa.
2
Mbwenu twacungurwa hati
Eshagama ya Yesu;
Kandi We hati yaataaha
Omu mitima yaitu.
3
Twin’ ak’okureeberaho
Ak’omusharaba gwe,
Akatuteebwaho hati
Twen’ aha buso bwaitu.
4
Titurikukwatwa nshoni
Ahab’okwikiriza,
N’obu abatakunda Yesu
Baritushekyerera.
5
Hati n’tushaba Ruhanga,
Atuh’ amaani twena,
Tugum’ obutoosha turi
Abantu b’ abeesigwa.
6
Ekitiinisa kiheebwe
Tataitwe n’Omwana we,
Kandi n’Omwoy’ Orikwera
Hati n’ebiro byona.

OK