RRZ 122 Mwije muheebwe eki kiijutsyo
Versi Version 1
1
Mwije muheebwe eki kiijutsyo
Ky’obusaasi n’okufa kwa Yesu.
2
Boon’ abaikiriz’ ekitamb’ eki
Bajunwa byon’ ebi baacumwire.
3
Kand’ Omubiri n’Eshagama ye
Bituriisa twaba n’twikiriza.
4
Yesu niwe kucungurwa kwaitu;
Hati ari ah’ ahagati yaitu.
5
Twirire haihi n’okwikiriza,
Tutungy’ amaani omu myoyo yaitu.
6
Mwije n’emitima y’amazima,
Tuteerane hamwe nawe hati.

OK