RRZ 128 Ku tuhing’ emisiri,
Versi Version 1
1
Ku tuhing’ emisiri, tubibamu embibo;
Kwonk’ Omuhangi niw’ amez’ ezo mbibo zoona,
Kand’ atuh’ omushana n’orume n’enjura,
Haz’ ens’ agiheheeza ngu ebone kweza gye.
Ebirungi byona birug’ ahariwe;
Nikyo tumuhimbisiz’ ahabw’okukunda kwe.
2
Niwe Ruhanga waitu, byona bimuhur’ra;
Niw’ ariis’ enyonyi kandi n’enyamaishwa zoona;
Kand’ okukira byona, atuh’ eby’okurya
Ebitushemereir’ ahabw’okukunda kwe.
3
N’tukusiima, Tataitwe, ahabw’ebi otuha
Omu ibiba n’omu igyesha kandi n’omu kyanda;
Mbwenu tukureeteire emitoijo yaitu;
Ikiriz’ okuhayo kw’emitima yaitu.

OK