RRZ 133 Harih’ orurembo
Versi Version 1
1
Harih’ orurembo
Orw’ekitiinisa,
Orutarigiibwamu kintu kyona
Ekitashemeire.
2
Yesu, ninkushaba,
Mwana wa Ruhanga,
Mujuni wangye, onyozye hati
Eby’okushiisha byona
3
Ruhanga, mpindura
Okuruga hati,
Mb’ omwana waawe, ogum, ondinde
N’omukono gwawe.
4
Bwanyim’ oryantaasya
N’okushemererwa
Omu rurembo kutuura hamwe
Naiw’ ebiro byona.

OK