RRZ 134 Omu nsi ya Yesu
Versi Version 1
1
Omu nsi ya Yesu y’omu iguru
Abarikwera be niyo bari;
Nibashemererwa,
Nibamweshongorera,
Nibah’ Eiziina rye ekitiinisa.
2
Naimw’ abanyabibi, murahukye,
Muhikye Mukama, abajune;
Turyashemererwa
Yesu ku aritujuna
Ebibi n’okufa omu iguru
3
Boon’ abatuurayo barinzirwe
Ruhanga Tataitwe n’Omwana we.
Turwane mashaija
Amaisho tugataire
Aha Mujuni waitu omu iguru.

OK