RRZ 135 Omu iguru harimu
Versi Version 1
1
Omu iguru harimu ens’ eshemeire
Ei abajunirwe bakunda;
Niyo Ruhang’ atutegyerereize,
Ngu abone kutwakirirayo.
Ku turizayo twin’ obusingye,
Turyateeranirayo nawe;
Ku turizayo twin’ obusingye,
Turyateeranirayo nawe.
2
Turyaguma nitumweshongorera
Ebyeshongoro by’abaana be;
Turyaba tutakiine naku z’ensi;
Zoona ziryaba zihweireho.
3
Turyaguma tuhimbise Tataitwe,
Tumusiimire rukundo ye,
N’embabazi z’ ezi yaatugiriire,
Ahabw’okutuh’ Omwana we.

OK