RRZ 138 Emyaka ti mingi
Versi Version 1
1
Emyaka ti mingi
Turyagwejegyera
Hamwe n’abatubandiize
Kuhik’ omu iguru.
Ai Mukama wangye,
Ontebeekanise,
Nshangwe nyeteekateekire,
Ku oriija kuntwara.
2
Hakitsigaireyo
Agandi mazooba;
Ku garirenga, turyaza
Ei ritarenga.
3
Hati hakiriho
Eihunga ry’egi nsi;
Niriija kuhwaho, tuze
Ei ritahika.
4
Hati nitutaana,
Kandi nituganya;
Kwonk’ okw’ ei turikuza,
Turyashemererwa.
5
Omwanya ni mukye
Ogutsigaireyo;
Bwanyim’ oryaij’, otegyekye
Naitw’ abaana baawe.

OK