RRZ 16 Ekiro kyasheesha
Versi Version 1
1
Ekiro kyasheesha,
Yes’, onyebembere;
Hati ninkushaba
Onyangis’ ekibi;
Habw’ amaani gaawe
Nkor’ ebishemeire.
2
Ngirir’ embabazi
Eri izooba ryona,
Guma noompabura
Omuhanda gwawe;
Byon’ ebi ndaakore,
Bibemu rukundo.
3
Oturinzire gye
Omuri eki kiro;
Mbwen’ obu bwasheesha.
Ai Yes’ Omujuni,
Ninkweshengyereza,
Nary’ orindabyemu.
4
Ku ndaagw’ omu kibi,
Ompe kukyeteisa,
Haza nshemezibwe
Eshagama yaawe.
Obutoosha bwona
Ngyender’ omuriiwe.

OK