RRZ 176 Yesu akutegyereize
Versi Version 1
1
Yesu akutegyereize,
Iwe musiisi ’we;
Yeteis’ ebibi byawe,
Abikusaasire.
Rahuk’ oije! Rahuk’ oije!
Akutegyereize;
Yatur’ ebibi byawe,
Haz’ oheebw’ omugisha,
Agukuheere busha,
Otang’, ogwakiire.
2
Yesu akutegyereize,
Ij’ omwikirize,
Oyakiir’ amagara
Agatarihwaho.
3
Yesu akutegyereize,
Otakyerererwa!
Ategir’ emikono
Kukubumbatira.
4
Yesu akutegyereize;
Mbwenu nootiina ki?
Ka n’Omujuni waawe
Owaakufeereire.

OK