RRZ 178 Naija hati, Yesu,
Versi Version 1
1
Naija hati, Yesu, nk’oku ndi,
Ntaine ky’okwetonganira,
Kurek’ ahabw’embabazi zaawe,
Mucunguzi, naija.
2
Tindikubaasa kweyihaho
Kabara na kamwe k’ekibi,
Kureka niinyesig’ eshagama,
Ku enyogyeza kimwe.
3
N’obu ndaabe ninfa kubi,
Nkabangaanisa, nkatiina
Ahabw’okugir’ engamba nyingi,
Kwonka Yesu, naija.
4
Mukama, naija nk’oku ndi,
Ndi empumi, nyeshobeire;
Naakwetuurir’, ontambire,
Mucunguzi, naija.
5
Okaragaanisa kuunyakiira,
Kunsaasira n’okuntunga;
Ahabw’okwesig’ ebi ogamba,
Mucunguzi, naija.
6
Rukundo yaaw’ etakareebwaga
Yammaramu obugangaazi;
Mbwenu hati naakwehongyera;
Mucunguzi, naija.

OK