RRZ 181 Mukama, Ninkutakira
Versi Version 1
1
Mukama, ninkutakira,
Orahukye oij’ onjune;
N’obu ndi otashemereire,
Nyakiira, nk’oku ndi.
Nyakiira, Mukama,
Nyakiira, Mukama;
N’obu ndi otashemereire,
Nyakiira, nk’oku ndi.
2
Ndi mubi orengyesereize,
Kandi nommanyira kimwe;
Ompindur’ omuntu musya,
Mbe nk’oku orikwenda.
3
Okweshemeza kundemire,
Amaani gangye ni makye;
Kwonk’ ahabw’Eiziina ryawe,
Onjune, nk’oku ndi.
4
Reeba, ninkweshengyereza,
Ongire, nk’oku orikwenda;
Byon’ ebi orankorere,
Obihikiirize.

OK