RRZ 194 Mukama, twegyese kushaba
Versi Version 1
1
Mukama, twegyese kushaba gye,
Tukutiin’ omu buryo buhikire;
N’obu turaabe turi abasiisi,
Twikirize, tukuhikye.
2
Ku tureka tuti kukushaba,
Ebibi bigaruka bituboha;
Otuh’ Omwoyo waaw’ Orikwera,
Agumy’ emitima yaitu.
3
Ku turaayeteguure kushaba
Omu kushaba kwait’ okw’obutoosha,
Otwakiire, nitukireetana,
Ai Mukam’ ow’embabazi.

OK