RRZ 197 Iwe mutima gwangye
Versi Version 1
1
Iwe mutima gwangye,
Gum’ oshabe Mukama;
Akunda kuhurira
Okushaba kw’abaana be.
2
N’Omukama rugambwa;
Otamushaba bikye;
N’ow’embabazi nyingi,
Kandi niw’ aine byona.
3
Yesu, ninkutakira,
Ongirir’ embabazi,
Onyiheh’ omutwaro
Gw’ebibi ogunduhize.
4
Kand’ eshagama yaawe
Eyozy’ abanyabibi,
Emmar’ omu mutima
Ebicumuro byona,
5
Yesu, niinyij’ ah’ori,
Ngu onduhuur’ omutima;
Mbwenu gum’ omuriinye,
Kand’ onyetegyekyere.
6
Obu nkiri omugyenzi,
Ngume ndi entumwa yaawe,
Naiwe onyebembere
Okuhitsy’ aha kufa.

OK