RRZ 202 Turi abaawe, Mukama
Versi Version 1
1
Turi abaawe, Mukama
Ruhanga otukunda;
Titurikurugaho
Hati n’ebiro byona.
2
Turi abaawe, Mukama
Ruhang’ ow’amagara;
Guma nootwebembera,
Niiwe muhanda gwaitu.
3
Turi abaawe, Mukama
Yes’ Omujuni waitu;
Gum’ oturwanirire,
Niwe Murinzi waitu.
4
Turi abaawe, Mukama,
Ab’omu busyo bwawe;
Titubaasa kuba gye,
Waab’ otaturinzire.
5
Turi abaawe, Mukama,
Niiw’ otumar’ obworo,
Niiw’ otusaasir’ ebibi,
Ngu otuhitsy’ omu iguru.

OK