RRZ 210 N’oh’ ou nyin’ omu iguru
Versi Version 1
1
N’oh’ ou nyin’ omu iguru
Kureka Yesu wenka?
Ka ngume nyeshongore nti,
“Yesu wenka nammara”
Akahutaar’ ahabwangye,
Yancunguz’ eshagama,
Yanteerana na Ruhanga;
Yesu wenka nammara.
2
N’obu ab’ensi baine bingi,
Yesu wenka nammara;
Kwonka nyowe timbyetenga,
Yesu wenka nammara.
Tibirimu na mugisha,
N’ebishushunga byonka,
Ebya Yesu n’obusingye;
Yesu wenka nammara.
3
N’obu ndihinduk’ omworo,
Yesu wenka nammara;
Naamanya eby’okunkwatsa;
Yesu wenka nammara.
N’obu emisiri yaakwoma,
N’entookye zikahwaho,
Ente n’embuzi zikafa,
Yesu wenka nammara.
4
N’obu ndigir’ abazigu,
Yesu wenka nammara;
Ndyabasingurira kimwe;
Yesu wenka nammara.
N’obu ensi yoon’ erampiigye,
Nentur’ okumuhamya,
Byona tibirikumbaasa.
Yesu wenka nammara.
5
N’obu ndihik’ aha kufa,
Yesu wenka nammara;
Ndyahuumurir’ omuriwe;
Yesu wenka nammara.
Omu kuhururwa kwingi
Ndi aha ncwamba za rufu,
Obwo ndyayeshongora nti,
"Yesu wenka nammara."

OK