RRZ 212 Omujuni wangye Yesu
Versi Version 1
1
Omujuni wangye Yesu,
Ninkukunda, ninkuramya;
Nooyetw’ Omwana gw’entaama
Wa Ruhang’ otahwaho.
Aleluya! Ka nkusiime,
Oheebw’ ekitiinisa
Ahabw’eshagama yaawe
Eyaanyereize kimwe.
2
Nkaba ndi omu nju y’embohe
Niinyitwa kubi Sitaane,
Kandi nshobeirwe munonga;
Waija, waaginyihamu.
3
Mbwenu naanye ka nyeheyo
Omubiri n’omutima,
Mbone kub’ omuntu waawe
Ebiro byangye byona.
4
Mbwenu niiwe nyegamiire,
Yes’ ob’ Omurinzi wangye;
Ogum’ ondind’ obutoosha
Okuhitsy’ aha kufa.

OK