RRZ 215 Yezirikye Munonga Kukora
Versi Version 1
1
Yezirikye munonga kukora n’amaani;
Tandik’ omu kasheeshe, otab’ omweremwa;
Kand’ okore n’omu ihangwe, otatentebuka;
Buri haihi n’okwira; kores’ amaani.
2
Yezirikye munonga, okiri ohuriire;
Ku oraab’ okiri muto, nari okuzire,
Ku oraab’ ori omutsigazi, nari omugurusi,
Buri haihi n’okwira; kores’ amaani.
3
Mwezirikye munonga, imw’ Abakristaayo;
Yesu niw’ ah’ amaani g’okukora gye.
Mbwenu murekye kuruha n’okucwek’ entegye;
Buri haihi n’okwira, mukahinguuka.

OK