RRZ 223 Imw’ abakunda Yesu
Versi Version 1
1
Imw’ abakunda Yesu
Mwena mushemererwe,
Tukwatanis’ okusiima
N’okuhimbisa Mukama,
Tukiikiiz’ ekitebe ky’obukama bwe.
Nimwije tugyende,
Tuze Saayuuni omu iguru,
Tutoor’ omuhand’ ogurikuz’
Omu rurembo rwa Mukama.
2
Abatari ba Yesu
Nibanga kweshongora;
Kwonk’ itw’ abu yaacungwire
Twena kitushemereire
Okubuzy’ amakuru ag’ okujuna kwe.
3
Orwo rurembo rwona
Rwijwiremu ebirungi;
N’obu turaabe tukiri
Omu muhanda gw’okuzayo,
N’tuhurira ku tubiin’ omu mutima.
4
Mbwenu nimuhuumure,
Munagy’ obwob’ enyima;
Tugyende nitweshongora,
Niturab’ omuri egi nsi,
Tutaah’ omu nsi ya Yesu y’omu iguru.

OK