RRZ 228 Rwan’ orugamba rw’okwikiriza
Versi Version 1
1
Rwan’ orugamba rw’okwikiriza,
Yesu niwe maani gaawe;
Gumizamu orugyendo rwawe rw’amagara
N’okushemererwa kwingi.
2
Gum’ oiruky’ ahabw’embabazi ze
Ogyemir’ ow’ omu iguru.
We niwe muhanda, kandi niwe bihembo
By’abarikumwikiriza.
3
Orekye kwemerez’ omutima,
Ogum’ oyesigye Yesu;
Ahakuba ku oraamwegyekyerere byona,
Aryaguma naakurinda.
4
Otatiina, otatentebuka!
Naakukunda, tahinduka;
Ween’ oine Mukama, biri atungire byona,
Eby’omwoyo n’eby’omubiri.

OK