RRZ 233 Yesu tumwin’, abazigu
Versi Version 1
1
Yesu tumwin’, abazigu
Nitubabinga,
Ogwo niw’ atwebembeire
Kutusinguza.
Yesu naagir’ ati, Muhame!
Ndi hamwe naimwe;
Tumugarukyemu tuti,
Mbwenu twahama.
2
Reeb’ amahe ga Sitaane,
Ageebembeire;
Mbwen’ amamanzi nigagwa,
Twahw’ amatsiko.
3
Reeb’ amacumu ga Sitaane
Nigatyankana;
Kwonka twin’ Emanzi rugambwa,
Titurikugatiina.
4
Orugamba n’orw’amaani,
Kwonka tuhame;
Yesu ari haihi kwija,
Twena tugume.

OK